Miércoles, 04 Febrero 2015 09:40

Exercicis de Treball

Escrito por
Valora este artículo
(2 votos)

1-Calcula la velocitat amb la que impacta un cos de 10 kg si el deixem caure de 20 m d’altura.

 1. ¿Quant val l’energia potencial i la cinètica a meitat del recorregut?
 2. ¿A quina altura la seua velocitat serà de 3m/s?

2-¿Quina potència es necessitarà per a aconseguir els 100 km/h en cinc segons? Expressa els resultats també en CV.

3-Un objecte es desplaça 10 m sota l’acció d’una força de 20 N. Per a això es realitza un treball de 280 J. Calcula el rendiment.

4-Calcula la potència en les següents situacions:

 1. Realitzar un treball de 100 kJ en 1 hora.
 2. Realitzar un treball de 100 kJ en mitja hora.
 3. Una força de 10 N produeix un desplaçament d’un metre en una mil·lèsima de segon.
 4. El mateix en deu segons.

5-Calcula la potència necessària per a alçar el pes d’1 kg i el pes de 500 kg en 2 minuts.

6-Calcula el treball que pot fer cada hora un  motor que té una potència de 10 CV.

7-Un màquina consumeix una energia de 1000 J per a realitzar un treball útil de 650 J. Calcula el seu rendiment.

8-Un automòbil de 800 kg de massa accelera des de 0 a 100 km/h en 8 segons. Calcula

 1. La variació d’energia cinètica de l’automòbil en eixe temps. Sol: 3,09 · 105 J
 2. El treball realitzat pel motor. Sol: 3,09 ·105 J
 3. La potència desenvolupada pel vehicle , expressada en CV. Sol: 52,5 CV

9-Dos cotxes d’igual massa circulen un a doble velocitat que l’altre. ¿Quina és la relació entre les energies cinètiques de cadascun d’ells?            Sol: Ec2 =  4Ec1

10-¿Quin treball realitza el motor d’un ascensor de 800 kg de massa per a elevar-lo des del pis tercer al sisé si l’altura de cada pis és de 3 metres? Sol: W= 70560 J

11-Un cos de 20 kg cau des d’una altura de 20 metres.

 1. ¿Quina és la seua energia a l’aplegar a terra? Sol: 3920 J
 2. ¿I la seua velocitat? Sol: v= 19,8 m/s

12-Un automòbil de 1000 kg de massa circula a 108 km/h sofreix un impacte contra un mur. Calcula:

 1. L’energia cinètica que tenia l’automòbil Sol: 4,5 · 105 J
 2. La pèrdua d’energia cinètica que experimenta en el xoc. Sol: 4,5 · 105 J
 3. L’altura des de la que tindria que caure per a aplegar a terra amb una velocitat de 108 km/h Sol: h = 45,9 m

13-Un automòbil de 1000 kg de massa circula per una carretera horitzontal amb una velocitat constant de 72 km/h; el motor aplica sobre ell una força de 200 N en la direcció i sentit del seu moviment al llarg de 500 m.

 1. ¿Quina és l’energia cinètica inicial del vehicle? Sol: Ec= 2 · 105 J
 2. ¿Quin treball ha realitzat el motor sobre l’automòbil? Sol: W= 105 J
 3. ¿Quina serà l’energia cinètica final suposant que no hi ha fregament? Sol: Ecfinal= 3 · 105 J
 4. ¿Quina és la velocitat final de l’automòbil? Sol: v= 88,2 km/h

14-Un grua eleva una càrrega de 500 kg des de terra fins a una altura de 15 metres en 10 segons. Calcula la potència desenvolupada per la grua en kW i en CV. Sol: P= 7,35 kW, 10 CV

15-Una bomba de 1,5 kW de potència extrau aigua d’un pou de 20 m de profunditat a raó de 300 litres per minut. Calcula:

 1. El treball necessari per a elevar cada litre d’aigua. Sol: W= 196 J
 2. El treball realitzat cada minut. Sol: 58800 J
 3. La potència desenvolupada per la bomba. Sol: P=980 W
 4. El rendiment de la bomba. Sol: r= 65 %

16-Un  automòbil de 1500 kg porta una velocitat de 120 km/h per una carretera horitzontal. En un determinat moment veu un obstacle i frena fins aturar-se. Calcula el treball realitzat. Sol: W= -8,33 · 105 J

17-Un muntacàrregues eleva blocs de 500 kg fins a 30 metres d’altura en 1 minut. Si el motor es de 5 CV, ¿Quin treball realitza? ¿Quin és el rendiment del motor? Sol: W= 147000 J, r= 66,67 %

18-Una bomba eleva 100 m3 d’aigua a 30 m d’altura en mitja hora.

 1. ¿Quin treball realitza? Sol: W= 29,4 · 106 J
 2. Si el motor d’eixa bomba té un potència de 30 kW, ¿quin és el seu rendiment? Sol: r= 54,44 %

19-Una grua alça una massa de 1000 kg a una altura de 15 metres en ¼ de minut. ¿Quant val la potència del motor que l’acciona? Expressa el resultat en W i en CV. Sol: P= 9800 W, P= 13,33 CV

20-Un cos de 10 kg es troba en repós a 20 m d’altura.

 1. ¿Quina Energia Potencial posseeix? Sol: Ep= 1960 J
 2. Si el deixem caure, ¿quina serà la velocitat amb la que aplegarà a terra? Sol: v= 19,8 m/s
 3. ¿Quant valdrà la Ep i la Ec a meitat de la caiguda? ¿I la seua velocitat? Sol: Ep= 980 J, Ec= 980 J, v= 14 m/s

21-Un motor de 0,1 CV mou una dinamo que produeix una Potència de 20 W. Calcula el rendiment de la dinamo. Sol: r= 27,2 %

22-Un motor d’un cotxe al fer sobre aquest un força de 24 N li comunica una velocitat de 90 km7h. ¿Quina és la seua potència en W i en CV? Sol: P=600 W

23-Des d’una altura de 200 m es deixa caure una pedra de 5kg.

 1. ¿Amb quina velocitat arribarà a terra? Sol: V= 62,6 m/s
 2. ¿Quant valdrà la Ep en el punt més alt? Sol: Ep = 9800 J
 3. ¿Quant valdrà la Ec al aplegar a terra? Sol: Ec= 9800 J
 4. ¿Quant valdrà la velocitat en el punt mitja del seu recorregut? Sol: V=44,27 m/s
Visto 2476 veces Modificado por última vez en Miércoles, 04 Febrero 2015 10:58
Más en esta categoría: Coets propulsats per aigua »

 

index.4