Autoconsum energètic

L’Ave Maria és un centre compromés amb el mig ambient, on entenem la importància, més enllà de l’educació tradicional, de l’educació ambiental buscant un canvi d’actitud, una presa de consciència sobre la importància de conservar per al futur i per a millorar la nostra qualitat de vida. I açò depén en gran manera de tota la comunitat educativa

Potència actual

0
kW

Rendiment total

0
MWh
Rendiment hui
0
kWh

Equivalent en arbres plantats

0

arbres

Emissions de CO2 evitades

9.96

tones