Autoconsum energètic

L’Ave Maria és un centre compromés amb el mig ambient, on entenem la importància, més enllà de l’educació tradicional, de l’educació ambiental buscant un canvi d’actitud, una presa de consciència sobre la importància de conservar per al futur i per a millorar la nostra qualitat de vida. I açò depén en gran manera de tota la comunitat educativa

Potència actual

0

kW

Rendiment hui

0

kWh

Rendiment total

0

MWh

Emissions de
CO2 evitades

0

tones

Equivalent en
arbres plantats

0

arbres