Slide 1
Política de qualitat

La política de Qualitat del COL·LEGI AVE MARIA s’ha establert com la definició de la MISSIÓ ( raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén arribar en el medi, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts dels quals el Centre es fonamenta per arribar a la visió).

A més a més de la definició de la missió, visió i valors, el Centre estableix com objectius bàsics i inicials de la seua política de Qualitat l’orientació cap a:

El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel COL·LEGI AVE MARIA.
La satisfacció permanent de les necessitats, comandes i expectatives dels clients del Centre.
Millora Continua

Slide 1

Política de qualitat
La política de Qualitat del COL·LEGI AVE MARIA s’ha establert com la definició de la MISSIÓ ( raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén arribar en el medi, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts dels quals el Centre es fonamenta per arribar a la visió).

A més a més de la definició de la missió, visió i valors, el Centre estableix com objectius bàsics i inicials de la seua política de Qualitat l’orientació cap a:

El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel COL·LEGI AVE MARIA.
La satisfacció permanent de les necessitats, comandes i expectatives dels clients del Centre.
Millora Continua
D71AW6UXkAEyA5C

Missió

El Col·legi Ave Maria, de Carcaixent és un centre fundat per Na Isabel Soriano Pallasar en 1905, amb la finalitat d’educar als xiquets i xiquetes més desafavorits de la localitat “Conforme als principis de nostra Santa fe, catòlica, apostòlica i romana ”.Actualment el nostre carisma es concreta al prendre l’Evangeli de Jesucrist com un referentfonamental i model en la vida de l’alumnat partint del context cultural i social del moment, donant una EDUCACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA.

En el seu testament, de 14 de abril de 1915, va deixar constància de la seua voluntat de continuació d’aquesta tasca educativa, amb la creació, a la seua mort, de la Fundació Escoles de l’Ave Maria. Nomenant com únic patró al Senyor Arquebisbe de la Diòcesis de València, i la Junta de Patronat formada per un representant del Sr. Arquebisbe, un representant de l’Ajuntament i presidida pel capellà de la parròquia La Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent, a la que tenim com un referentper al desenvolupament de la nostra tasca educativa amb una dimensió trascendent, concretant-se al centre amb la erecció canònica de la Confraria del col·legi, Els Creuats del Sant Calze, al mateix temps en la mencionada parròquia.

Visió

El Col·legi Ave Maria de Carcaixent desitja consolidar-se como un centre educatiu de qualitat i d’èxit amb les següents línies de visió pels pròxims tres anys seguint el nostre Pla Estratègic del curs 21-22 al 23-24:

-Formar l’alumnat segons l’Evangeli.
-Aconseguir una formació educativa, cultural, professional i transcendental necessària per assumir els èxits i / o fracassos professional per al futur.
-Augmentar el grau d’implicació de las famílies en la tasca educativa i la vida del centre, afavorint una educació com a missió compartida Església-Família-Col·legi.
-Refermar el reconeixement al nostre entorn com un centre de prestigi amb identitat diocesana i lligat a les activitats de totes las parròquies de la localitat.
-Aconseguir una major participació i integració del personal del centre per a millorar el seu grau de satisfacció.
-Aconseguir una millora en las instal·lacions, infraestructures i recursos adequats a las necessitats del centre.

IMG-20210825-WA0017

Valors

Els valors en els quals volem que siguen base la nostra tasca educativa, es fonamenten en els següents nivells:

Individual

Solidaritat
Tolerància
Sinceritat
Creativitat
Humiltat
Autoestima
Respecte
Perseverància
Paciència
Prudent

Institucional

Evangelitza
Comunica
Transmet
Participa
Promou
Delega funcions i responsabilitats
Atén a la diversitat
Pròxim i senzill

Educatiu

Formació acadèmica
Treball en equip
Capacitat de superació
Ordre
Cura amb l’entorn
Puntualitat
Presentació
Tenacitat
Laboriositat
Experiència educativa

Social

Solidaritat
Tolerància
Respecte
Justícia
Equitat
Lideratge
Diàleg
Multiculturalitat
Escola de pares

Trascendental

Amor als altres Espiritualitat
Perdó
Caritat
Sacrifici Donació Saviesa
Humilitat
Fidelitat
Misericòrdia
Obediència
Saviesa

COMPETÈNCIES CRÍTIQUES:

La Política de Qualitat s’ha difòs a través de les:
Reunions de l’Equip de Gestió amb el claustre.
Entrega de documentació: ejemplars, circulars, etc.
Enviament de circulars amb la proposta educativa del nostre centre a les famílies els fills de les quals comencen l’escolarització.
Enquestes de satisfacció dirigida al personal del centre, als pares i mares i l’alumnat.
La Política de Qualitat ha estat elaborada al CENTRE CONCERTAT AVE MARIA per l’Equip de Gestió de Qualitat i el Claustre del professorat amb la col·laboració de l’empresa Afha, de Màlaga, i acompanyats de 35 Col·legis Diocesans de la Fundació Sant Vicent Màrtir de València.

Col·legi Ave Maria

El Col·legi Ave Maria, de Carcaixent, és un centre fundat per Na Isabel Soriano Pallasar en 1905, amb la finalitat d’educar als xiquets i xiquetes mes desafavorits de la localitat “Conforme als principis de nostra Santa fe, catòlica, apostòlica i romana”.

Contacta

Col.legi Ave Maria
C/ Baronessa Santa Bàrbara 27
46740 Carcaixent
Teléfono: 962430497
Email: avemariacar@planalfa.es

Col·legi Ave Maria

El Col·legi Ave Maria, de Carcaixent, és un centre fundat per Na Isabel Soriano Pallasar en 1905, amb la finalitat d’educar als xiquets i xiquetes mes desafavorits de la localitat “Conforme als principis de nostra Santa fe, catòlica, apostòlica i romana”.

Contacta

Col.legi Ave Maria
C/ Baronessa Santa Bàrbara 27
46740 Carcaixent
Teléfono: 962430497
Email: avemariacar@planalfa.es

Ir arriba